20 Ocak 2008 Pazar

Coğrafya

Coğrafi yapı olarak ilçemiz 90.900 hektar bir alana sahip olup, bir yandan Porsuk Çayı, öte yandan Eber Gölüne dökülen Akarçay'ın kolları tarafından yarılmış olan ve Afyon Ovasından kuzeye doğru gidildikçe kademeli olarak yükselen 1250-1500 metre rakımlı bir platonun üzerindedir. Eskişehir sınırlarına doğru kuzeyden Eynihan dağları (Beydağı 1750 metre), batıdan Elmalı Dağları ile çevrilidir.

Ovalık kısımlar steplerle, dağlık kısımlar ise yer yer meşe ve çam ormanlarıyla kaplıdır. Akarsu boylarında da söğüt ve kavak ağaçlarından oluşan şerit halinde korulara rastlanır. İlçemizde önemli bir akarsu bulunmamakla birlikte yazın kuruyan küçük ölçekte dereler bulunmaktadır. Döğer Kasabası sınırları içerisinde Köy Hizmetleri tarafından sulama amacıyla yaptırılan küçük bir gölet olan Emre Gölet'i bulunmaktadır.

İlçemiz Ege Bölgesinde bulunmasına rağmen karasal iklim özelliklerine sahiptir. Kışları çok soğuk ve kısmen kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçmekte, ancak ilkbahar ve sonbaharda yağış miktarları artmaktadır. Ayrıca yazları gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı büyük olabilmektedir.