24 Ocak 2008 Perşembe

Ekonomi

İlçemiz halkının İlçemiz halkının büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. 10890 hektar arazisi vardır. Sulu tarım ve arazisi %17.7, bağ bahçe %15 ve kuru tarım arazisi ise %80.8’lik bir kısmıdır. Arazi dağılımından da anlaşılacağı gibi kuru tarım oranı çok yüksektir. Kuru tarım olarak buğday, arpa, nohut, yulaf gibi mahsuller yetiştirilmektedir. Arazi yapısı itibariyle verimsiz olunca hayvancılıkta aynı durumdadır. İlçemizde 5345 adet büyükbaş hayvan, 42200 adet küçükbaş hayvan 570 adet arı kovanı bulunmaktadır.

İlçemiz sanayi alanında gelişmemektedir. İlçemiz merkezinde 1 adet mermer, 1 adet un fabrikası vardır. Piknik alanı olarak ormanlık Eldizan Yaylası vardır.

İlçemiz Mal Müdürlüğüne kayıtlı:

Mükellef sayısı: 260

Ltd şirket sayısı: 14

Maaş alan personel sayısı: 150

Tahakkuk eden bütçe geliri: 98.586.413.000TL

Tahsil edilen bütçe geliri: 79.346.204.000TL

Toplam gider miktarı: 287.881.000TL’sidir.