22 Ocak 2008 Salı

Kurum ve Kuruluşlar

SANDIKLI'DAKİ KURUM VE KURULUŞLAR:

İlçede merkez belediye dahil 11 belediye ve 47 köy mevcuttur. Sandıklı Belediyesi 1869 yılında kurulmuştur. Dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları Sandıklı Beleldiyesi tarafından işletilmektedir. İlçe merkezinden kaplıcaya sürekli olarak belediye tarafından otobüs seferleri düzenlenmektedir.

EĞİTİM KURUMLARI:

Okula ve okumaya olan ilgiden dolayı, daha Sandıklı’da orta okul ve lise yokken Afyonkarahisar’da "Sandıklı Pansiyonu" yaptırılıp açılmış ve böylece okuyacak gençlere imkan sağlanmıştır.

Sandıklı’da ortaokul kurma çalışmalarına 1942 yılında başlanmıştır. Tüm finansmanı halk tarafından karşılanarak yaptırılan bu günkü ortaokul 1945-1946 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılmıştır.

Halbuki, Sandıklı’da ortaokulun eğitim ve öğretime başladığı 1946 yılında, Sandıklı’lı olup üniversite ve yüksek okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenci sayısı 30, harp okulu, hukuk, tıp, yüksek ticaret, siyasal bilgiler, yüksek ziraat, yüksek baytar, yüksek mühendislik, yüksek öğretmen ile dil-tarih-coğrafya fakültesini bitirenlerin sayısı ise 54 ‘ dür.

Sandıklı ilçe merkezinde halen :

- (543) öğrencinin eğitim gördüğü Ali Çetinkaya İlköğretim Okulu
(Bu okul 1936 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır)

- (372) öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk İlköğretim Okulu
( Bu okul 1926 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.)

- (392) öğrencinin eğitim gördüğü 75. Yıl İlköğretim Okulu
( Bu okul 1999 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır )

- (151) öğrencinin eğitim gördüğü Barboros İlköğretim Okulu,
( Bu okul 1923 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.)

- (639) öğrencinin eğitim gördüğü Cumhuriyet İlköğretim Okulu
( Bu okul 2000 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.)

- (564) öğrencinin eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu,
( Bu okul 1991 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır).

- (301) öğrencinin eğitim gördüğü Miralay Reşatbey İlköğretim Okulu,
( Bu okul 1970 yılında eğitim öğretime açılmıştır).

- (179) öğrencinin eğitim gördüğü Mustafa Kemal İlköğretim okulu,
( Bu okul 2001 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.)

- (280) öğrencinin eğitim gördüğü Yaşarlar Zekiye Ana İlköğretim Okulu,
( Bu okul 2000 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.)

- (119) öğrencinin eğitim gördüğü Yunus Emre İlköğretim Okulu,
( Bu okul 1956 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.)

- (200) öğrencinin eğitim gördüğü Zafer İlköğretim Okulu,
( Bu okul 2000 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.)

- (74) öğrencinin eğitim gördüğü Özel Sandıklı İlköğretim Okulu,
( Bu okul 2000 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.) bulunmaktadır.

Bu ilk öğretim okullarında toplam olarak (179) öğretmen görev yapmaktadır.

Sandıklı ilçe merkezinde halen,

(672) öğrencinin eğitim gördüğü Sandıklı Lisesi, ( Bu lisenin içerisinde bulunan taş binanın yapımına 09.08.1943 yılında başlanılmış ve bina, 26 .09.1945 yılında, Sandıklı halkının katkıları ile 300.000 TL. harcama yapılarak bitirilmiş, 20’si kız 135 öğrenci ile 1945-1946 Öğretim Yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Açıldığında Sandıklı Ortaokulu olan adı, daha sonra İsmet İnönü Ortaokulu olarak değiştirilmiş, 1967-1968 Öğretim Yılında da Sandıklı Lisesi adını almıştır.)

(63) öğrencinin eğitim gördüğü Kız Meslek Lisesi ( Bu okul, 1957-1958 Öğretim Yılında Pratik Kız Sanat Okulu olarak açılmış, bilahare 1965-1968 yılında Kız Meslek Ortaokulu, 1968-1969 Öğretim Yılında da Kız Meslek Lisesine dönüştürülmüştür.),

(308) öğrencinin eğitim gördüğü, metal işleri, tesviye, mobilya ve dekorasyon ile elektrik bölümlerinin bulunduğu Endüstri Meslek Lisesi (1973-1974 Öğretim Yılında halk tarafından yapılan binada Pratik Sanat Okulu olarak eğitim ve öğretime başlayan okul, 1977-1978 Öğretim Yılında Endüstri Meslek Lisesine dönüştürülmüştür.)

(138) öğrencinin eğitim gördüğü, 1975-1976 Öğretim Yılında eğitim ve öğretime açılan İmam Hatip Lisesi

(196) öğrencinin eğitim gördüğü 1985-1986 öğretim yılında eğitim ve öğretime açılan Ticaret Lisesi,

(300) öğrencinin eğitim gördüğü 1991-1992 öğretim yılında eğitim ve öğretime açılan Anadolu Lisesi, olmak üzere, halen (1.677) öğrencinin eğitim gördüğü (6) adet lise ve dengi okul bulunmaktadır. Bu okullarda (138) öğretmen görev yapmaktadır. İhtiyaç duyulan öğretmen sayısı ise (13) dür.

Mezun olan öğrenciye göre, yıllar itibari ile üniversite ve yüksek okula giriş oranı :

1990 yılında % 14 1991 yılında % 21

1992 yılında % 17 1993 yılında % 18

1994 yılında % 12 1995 yılında % 15

1996 yılında % 16 1997 yılında %17

1998 yılında % 19 1999 yılında % 18

2000 yılında % 19 2001 yılında % 20

İlçede 70 ilköğretim okulu 6 lise ve dengi okul, 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu, 1 Özel Dersane, 5 Özel Yurt Pansiyon, 1 Öğretmenevi mevcuttur.

İlçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Sandıklı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu yüksekokula bağlı 6 bölüm( program) vardır :
1- İşletmecilik Programı(Normal-İkinci Öğretim)
2- Turizm ve Otelcilik Programı (Normal-ikinci öğretim)
3- Elektrik Programı (Normal)
4- Harita Kadastro Programı(Normal)
5- Halıcılık Programı (Normal)
6- Mobilya Dekorasyon Programı(Normal)
Yüksekokulda ön lisans programı uygulanmaktadır.

İlçede 1 kütüphane bulunmaktadır.

BASIN-YAYIN KURULUŞLARI:

Sandıklı’da ilk matbaa 1915-1920 yıllarında Hakkı Hoca (AKDAĞ) kurmuştur. Bu matbaayı daha sonra kurulan matbaalar takip etmiştir. Söz konusu matbaalardan haftalık ve aylık gazeteler basılmıştır. Bu güne kadar basılıp neşrolunan gazeteler :
- Yeşil Sandıklı,
- Hüdai,
- Sazak,
- Ulupınar,
- Sandıklı Postası,
- Sandıklı Sesi,
- Bizim Sandıklı,
- Yurt Sesi,
- Çiğiltepe,
- Sandıklı Ekspres,
- Esnaf
- Sandıklı Termal
- Hareket
olup halen bunlardan;
- Belediye İşhanı Kat: 2 Sandıklı adresindeki SANDIKLI POSTASI GAZETESİ, (Tel-Faks : 0-272 512 73 00)
- Çay Mah. Zincirli Han Sokak No:8 adresindeki SANDIKLI SESİ GAZETESİ, (Tel : 0-272 512 51 44)
yayın hayatlarını sürdürmektedir.

Hilal FM (95.5) ve Gün FM (99.9) ilçemizde yayın yapan yerel radyolardır.

Cumhuriyet döneminde ilk ve orta okuLlar ile birlikte Halk Evi de yapılmıştır.

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI:

Sandıklı’da Cumhuriyetin ilanından sonra Özel İdare tarafından şimdiki Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odasının bulunduğu yerde dört yataklı bir dispanser kurulmuş ve bu dispanser zamanın tıbbi aletleriyle donatılmıştır. Dispanser 1941 yılında yanmış, daha sonra hizmetini temin edilen binalarda sürdürmüştür.

Sağlık hizmetleri, 1950 yılında halk tarafından yaptırılan sağlık merkezinde yürütülmüş, 1960 yılında bu merkezde ameliyathane faaliyete geçirilmiştir. Bu merkez, 1963 yılında 20 yataklı Devlet Hastanesi haline getirilmiştir. 1980 yılında halkımızın da katkıları ile yaptırılan ek bina ile yatak sayısı 100 'e çıkarılmıştır. Yatak sayısı, 100 yataklı ikinci ilave binanın hizmete sokulması ile 200 olmuştur.

Hastanede bulunan kadın-doğum, üroloji, dahiliye, göz, kulak-boğaz-burun, genel cerrahi, çocuk nöroloji, fizik tedavi ünitelerinde yılda yaklaşık (100-300) hastaya ayakta, günde yaklaşık (9) hastaya yılda yaklaşık (2.976) hastaya da yataklı olarak hizmet verilmekte, günde (12) böbrek hastasının faydalanabileceği kapasitede (6) adet diyaliz ünitesi de her gün çalışmaktadır.

Acil servisi de olan Hastanede tam donanımlı (3) adet ambulans bulunmaktadır.

Hastahane, 14’ü uzman olmak üzere (29) doktor, (15) sağlık memuru, (42) hemşire, (21) ebe ve (8) hasta bakıcı ile hizmet vermektedir.

Sandıklı’da, ayrıca :
(1) doktor ile (3) hemşirenin hi
zmet verdiği 1 No.lu Sağlık Ocağı,
(3) doktor ile (3) hemşirenin hizmet verdiği 2 No.lu Sağlık Ocağı,
(2) doktor ile (2) hemşirenin hizmet verdiği 3 No.lu Sağlık Ocağı,
(2) doktor ile (3) hemşirenin hizmet verdiği 4 No.lu Sağlık Ocağı,
olmak üzere (4) adet sağlık ocağı bulunmaktadır.

Sandıklı’da ilk eczane Cumhuriyetin ilanından sonra Belediye tarafından açılmış, 1940 yılında şahsa devredilen eczane, bu şahıs tarafından çalışmasını sürdürmüştür. Sandıklı’da halen (19) eczane bulunmaktadır.

Sandıklı şehir merkezinde (15) doktor, açtıkları özel muayene haneleri ile de halka hizmetini sürdürmektedirler.

Sandıklı’da (1) adet tıbbi laboratuvar bulunmaktadır.

SPOR KURULUŞLARI:

Sandıklı ve çevresinde sportif faaliyetler çok önemlidir.

Bilinen ilk spor kulübü, Cumhuriyetin ilanından sonra açılan Kumalar Gençlik Kulübü’ dür. Bu takım, o yıllarda bölgesel yapılan amatör futbol turnuvasında şampiyon olarak ilk kupayı kazanmıştır. Daha sonra :
- Sandıklı Kültürspor Kulübü,
- Sandıklı Esnafspor Ku
lübü,
- Yeni Sandıklıspor Kulubü,
- Örenkaya Belediyespor
kurulmuş ve bu takımlar Afyon Mahalli Liginde şampiyonluklar kazanmıştır.

1985 yılında, Sandıklı Kültür Spor Kulübü ile Sandıklı Esnaf Spor Kulübü birleşerek Yeni Sandıklı Spor Kulübü kurulmuş ve bu takım, Türkiye 3. Ligi 5. Grubunda mücadele etmiştir.

Daha sonra kurulan :
- Hüdai Kaplıcaspor,
- Ballık Belediyespor,
- Sorkun Belediyespor
futbol ve diğer spor dallarında Afyon Amatör Liginde mücadele etmişlerdir.

İlçemizi temsilen futbol branşında; Halen 2. Amatör Kümede Ballık Belediyespor, 1. Amatör Kümede Sorkun Belediyespor, Amatör Süper Ligde ise Y.Sandıklıspor ve Örenkaya Belediyespor kulüpleri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sandıklı’da, - Şehir Stadyumu,
- (1) Adet Semt Sahası,
- Kapalı
Spor Salonu,
- 4 Adet çocuk oyun alanı
- 2 Adet Futbol Halı Sahası
gibi sportif tesisler bulunmaktadır.

Sandıklı’da ayrıca, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü de bulunmaktadır.