24 Ocak 2008 Perşembe

TURİSTİK YERLER


KURT İNİ : Bayat'ın üç kilometre kuzeyinde doğal bir mağaradır. İçinde dikitler - sarkıtlar, yarasalar ve birtakım hayvan kemikleri vardır. 25-30 m'den ötesine gidilememektedir.

AHALAR, KAVAK, ELİCEK, ÇAMDAĞI ve ASARCIK Örenleri :

Selçuklular'dan kalma köy yerleşme yerleridir. Haçlı ordularınca,yıkılıp yok edilmişlerdir. Özellikle AHALAR'da Selçuklu köy yapışı genel çizgileriyle ayaktadır.

KÜMBET : Osmanlı uç beyliği ile Bizanslılar'ın pazar yeridir.Yakın çevrelerinde hem hıristiyan, hem de müslüman gömütlükleri vardır

İNPAZARCIK : Frikyalılar'ın Midaus adlı kutsal yerleşme yeridir. Birçok mağaralar bir aradadır. Ne yazık ki, mağara kayaları yavaş yavaş erimektedir.

ASARKALE (SİDRE) : Bizanslılardan kalma din merkezi ya da metropolitlik olup üstünde bir manastır yıkıntısı ile bazı Bizans yapıtlarının kalıntıları bulunur. Doruktaki bir mağara ağzında Meryem Ana tablosundan renkli izler kalmıştır.

ELİCEK MAĞARASI : İçlerinde kaya-mezarlar, kimilerinin kapılarındaki yazılar dikkati çekmektedir.

KALAYLITAS : Bayat yaylasında, iki kaya arasından çıkan kaynak bir sudur. Bayatlılar, basında ilkbahar ve yaz aylarında piknik yaparlar. Suyunun içimi ve niteliği çok üstündür.

KÖRÖGLU BELİ: Ankara - izmir asfalt yolu üstünde giizel bir mesire velidir. Oturmak için yeter sayıda bankları ve her türlü arabayı koymaya özgü park yerleri vardır. Buradan Bayat vadisinin görünümü çok ilginçtir.

DEMİRLİ DEDE : Yatır'ın basında yüzlerce yıllık kalın gövdeli, görülmeğe değer bir ardıç ağacı vardır. Yolu oldukça sarptır.

YANIK İN : Karacaovası kuyusunun 200 m. doğusunda yüzlerce insan kemiğiyle dolu bir mağaradır, insan kemikleri sonradan davar sahiplerince, orasını ağıl olarak kullanmak amacıyla, yakınındaki başka mağaralara taşınmıştır.

EYSENLİK : Havası ve suları ünlü bir yayladır. Bir zamanlar iri bir çamın çatal olan kökleri arasından kaynak suyu fışkırırdı).

ÇATAL ÇEŞME : Kır çiçekleri, suları ve çam ağaçları yönünden görülmeye değer bir yerdir.

GERİZLER (SU KEMERLERİ) : Bayat'ın Germiyanoğulları Beyliğine bağlı olduğu dönemde yapıldığı sanılan iki suyolu kemeridir.

DARIYERİ : Osmanlı uç beyliğinin ilk yerleşme yeri olup gömütlükleri günümüze değin kalmıştır.