20 Ocak 2008 Pazar

Kültür

Üç Kardeş Efsanesi

Bir zamanlar Afyon ile Akşehir arasında üç kız kardeş yaşarmış. Melek, Sultan ve Gelincik adlarında olan bu hanımların en büyüğü olan Melek, büyüyüp gelinlik çağına gelince Eber adı verilen delikanlı ile evlenmiş. Çocukları, çocuklarının çocukları olmuş, umur görerek hayattan göçüp gitmişler.

Melek Hanım’ın diğer iki küçük kız kardeşi, daha küçücük birer çocukken bile ablalarına yardım ederlermiş. Büyümüşler ablalarına yardıma devam etmişler. Ablaları Melek hanım, onların hakkını yememiş, iki kardeşini kısmetleri çıkınca atalık edip evlendirmiş.

Sultan Hanımla, Gelincik Hanım'ın düğün alayları daha hedeflerine varmadan, zamanın haramileri tarafından talan edilmiş. Kanlı göz yaşları ile ikisi de şehit edildikleri yerlere defnedilmişler.

Hikaye bu kadarı ile de kalmamış, Sultan ve Gelincik hanımların ruhları, ablaları Melek Hanım’a yardıma devam etmişler.

Yukarıda anlatılan hikaye kahramanlarının bu gün sadece birer türbeden ibaret mezarlarından başka hatıraları yoktur.

Melek, Sultan, Gelincik ve Eber bugün birer türbedirler. Türbelerin bulundukları yerler gerçekten ilginçtir. Melek Ana Türbesi, Çay ovasının en verimli topraklarının ortasındadır. Eber Dede Türbesi ise; adı ile anılan gölün kenarındadır. Sultan ve Gelincik Ana Türbeleri Çay ovasının güney kısmını baştan başa çeviren Sultan Dağlarının en yüksek iki zirvesindedir.

Bu iki zirvede toplanan yağışlar, Çay Deresi’nde toplanıp ovaya yayılır. Sultan ve Gelincik Hanımlar eteklerinde topladıkları suları hâlâ ovadaki Melek Ana'ya göndermekle, ona belki de sonsuza dek yardım edeceklerini göstermektedirler.