20 Ocak 2008 Pazar

Ekonomi

Çay'ımızı jeopolitik açıdan incelediğimizde tarıma elverişli olduğu hemen göze batmaktadır. Fakat Çay'ın coğrafi konumu Akdeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgesinin kesiştiği nokta da bulunması nedeniyle etkin karasal iklim görülmekte olup hava şartları sert geçmektedir. Bu sebepten dolayı her türlü bitki yetiştirmek mümkün olmamaktadır. Çay'ımızın en belirgin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

İlçemizde tarım dağılımı aşağıda çıkartılmıştır.

Bu tablodan anlaşıldığı gibi ilçemizin geçim kaynaklarından biri tarım olduğu göze çarpmaktadır. İlçemiz yetiştirdiği

İlçe Tarım Müdürlüğünden aldığımız bu bilgilere göre ilçemiz hayvan varlığına gerekli ilgiyi vermekte ve hayvanlardan gelir sağlamaktadır.

İlçemiz son yıllarda tarıma gereken önemi göstermekte olup, verimin arttığı gözlenmiştir. Verimin artmasında en büyük etken, makinalaşma, gübreleme ve ilaçlamanın olduğu anlaşılmıştır. Hayvancılıkta tarıma bağımlı olarak gelişme göstermiştir. Ekilen arazinin artmasıyla özellikle kültür hayvancılığında artış sağlanmıştır. Bunlara mukabil mandıracılık ve süt ürünlerini değerlendirmeye yönelik faaliyetleri gündeme getirdi. Komşu ilçelerde tavukçuluk oldukça yaygın olmasına rağmen ilçemizde üretim tesisleri yeni kurulmaya başlanıldı. ilçemiz halkı tarım ve hayvancılığın yanısıra ticaretle uğraşmaktadır. İlçe merkezinde halkın yaklaşık %25'i ticaretle geçimini sağlamaktadır. Ayrıca çevre fabrikalarda iş istihdamı sağlanarak ilçe halkını % 15'i gelirini burulardan temin etmektedir. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde bulunan göller ve bataklıklardan su ürünleri ve kamıştan bir kısım halkımız gelir sağlamaktadır. İlçemizde sanayi kuruluşlar imkanlar ölçüsünde gelişme göstermektedir. İlçemiz karayollarına kavşak konumunda olmasıyla sanayi ileriye yönelik atılımlara başlanıldı.

Ekmeğini taştan çıkaran halkımız bunlarla yetinmeyip kendine iş sahlı aramakta, yurt içi ve yurt dışında bulduğu işlerde geçimini sağlamayı başarmaktadır. Okuma oranının % 100'e yakın olan ilçemizde en yaygın meslekler, öğretmenlik, sağlık personeli ve resmî kurumlarda çalışan memurlar oluşturmaktadır.

İlçe Tarım Müdürlüğünden aldığımız bu bilgilere göre ilçemiz hayvan varlığına gerekli ilgiyi vermekte ve hayvanlardan gelir sağlamaktadır.

İlçemiz son yıllarda tarıma gereken önemi göstermekte olup, verimin arttığı gözlenmiştir. Verimin artmasında en büyük etken, makinalaşma, gübreleme ve ilaçlamanın

Bu faaliyetlere rağmen işsizlik, nüfusun artmasıyla gün geçtikçe artış göstermektedir. Çay’ımızın konumu gelişmeye çok elverişli olsa da halkımız yeterli verimin alınamadığı görüşündedir. İlçemizin zengin ve duyarlı esnafları işsizliği kısmen de olsa önlemek, gelirleri artırmak ve Çay'ımızın sesini duyurmak amacıyla birleşerek, tekstil, hayvan üretimi, tavukçuluk, mandıra, sanayi ve ticarete yönelik çalışmalara başlanmıştır.