20 Ocak 2008 Pazar

Tarih

İhsaniye ilçesinin tarihi frigyalılar devrine kadar uzamaktadır. Döğer, Ayazini ve Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar, Aslantaş, Maltaş ve Yılantaş isimli ibadet yerleri ile mezar oldukları sanılan tarihi kalıntılar frigler dönemine aittir. Bölge Pers, Helen, Roma ve Bizanslıların egemenliğine girmişse de bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eser ya da iz kalmamıştır.

Anadolu'nun 1071 Malazgirt Zaferinden sonraTürklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskan edildiği tahmin edilmektedir. Döğer ve eskiden bağlı olan Anıtkaya yerleşim bölgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluşu, ilçenin önemli bir yol kavşağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli kanıtlarıdır. Ayrıca Yavuz Sultan Selim'in İran seferine giderken bu güzergahtan geçmiş olduğu ilçe merkezinden geçmekte olan yolun kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Osmanlı döneminde 1877-1878 Osmanl - Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında Bulgaristan'ın Silistre, Pazarcık ilçesine bağlı Şahinler Köyünden gelen göçmenlerin yerleşmesiyle 1888 yılında köy olarak kurulmuştur. Özellikle köylerimizde ve kısmen ilçe merkezinde muhacir tabir edilen bu insanlar kültürel yapılarını korumakta örf ve adetlerini sürdürmektedirler.

Göçmen olarak gelen halkın bu yöreye iskanından sonra, iskan yerine belcemeşe adı verilmiş sonradan demiryolu hattının geçmesiyle bu yörede kurulan istasyona verilen ihsaniye adını alarak ad değişikliğine uğramıştır. Türk kurtuluş savaşında Döğer'in kolankaya bölgesinde Türk-Yunan savaşları cereyan etmiştir.