14 Aralık 2008 Pazar

Sandıklılı Fikri

Sandıklı’nın Ece Mahallesi eşrafından Müminzadeler’dendir. Asıl adı “Mehmet”tir. Şiirlerinde “Fikri” mahlasını kullandığı için bu adla ün yapmıştır.

Fikri 1844 yılında Sandıklı’da doğdu. Divanında yer alan şiirlerinden anlaşıldığına göre oniki yıl Sultan Abdülaziz, dört yıl da Sultan II. Abdülhamit döneminde olmak üzere onaltı yıl subay olarak askerlik yapar.

1876-77 yılında Yedek Subay olarak katıldığı Plevne Savaşı bozgunundan sonra kaçarak İstanbul’a gelir ve bir süre “Acem Han”da kalır.

Savaştan sonra memleketi Sandıklı’ya dönen Fikri 1880’lerin başında Nakşibendi tarikatına intisap eder. Şeyhi muhtemelen Hasan Efendi’dir. Aradığı huzuru bulmuş olduğunu şu mısralarında dile getirir.

Hamdulillah ben tarikata çün dehalet ideli

Bildim ol dem kulluk içre şöhretimi şanımı

Fakat yine de memleketi Sandıklı’da aradığı ortamı bulamayan Fikri daha sonra Dinar’a gider ve orada öğretmenlik yapar. Divan’ını 1886-87 yıllarında tamamladığına göre Dinar’a gelişi bu yıllardan öncedir. Ömrünün sonuna kadar burada ikamet eden Fikri öğretmenlik görevini de ölümüne kadar sürdürmüştür. 1904 yılında Dinar’da vefat eder.

Evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi olmamıştır. Yalnız bir hayat sürmüş olduğu anlaşılan şairin bir beyti şöyledir.

Rızkımız toplamak üzere gelüb alem aşina

Acaba kim yaza tarihini kabrin taşına

Bugün şairin sülalesine mensup olanlar İnan soyadını taşımaktadır.

Sandıklılı Fikri’nin şiirleri Yunus’tan aldığı ilhamla yazmıştır.


A. Ferit Taktak (Sandıklılı Fikri Divanı ve Hayatı) ve Necmiye Afyonkale tarafından (Sandıklılı Fikri hayatı, edebi kişiliği, şiirleri ) hakkında yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.